MEGALOPTERES

(Sialis)


 

Sialis lutaria (Linnaeus, 1758); Sialis de la vase